Pristagare 2020

voittajat 2019

Pristagare 2019:
Från vänster: Petri Tanskanen från Arbetararkivet, forskare Mikko Kosunen och forskare Marjaliisa Hentilä (Årets arkivgärning) samt representanterna för ABM-juridikgruppen Juha Henriksson och Jonas Lång (Hedersomnämnande). Foto: Pirkko Taskinen.

neljavoittajaa

Pristagare 2018:
Från vänster: Antti Virrankoski, Joni Krekola och Jari Suutari från
Riksdagens bibliotek (Årets arkivgärning) samt Jussi Jääskeläinen från Helsingfors stadsarkiv (Hedersomnämnande). Foto: Pekka Anttonen.