neljavoittajaa

Pristagare för Årets arkivgärning samt hedersomnämnande 2018: fr.v. Antti Virrankoski, Joni Krekola och Jari Suutari från
Riksdagens bibliotek samt Jussi Jääskeläinen från Helsingfors stadsarkiv. Foto: Pekka Anttonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mainokset