Susanna Taipale, ordförande, Riksarkivet Tavastehus
susanna.taipale@arkisto.fi
Tfn 0295337151, 050 329 4323

Merja Aartolahti, Helsingfors stadsarkiv
merja.aartolahti@hel.fi
Tfn 09-310 43567

Pekka Anttonen, Helsingin Sanomat -stiftelse / Päivälehtis arkiv
pekka.anttonen@sanoma.fi
Tfn 09-122 5200, 0400 897 203

Nelly Laitinen, Svenska litteratursällskapet i Finland
nelly.laitinen@sls.fi
Tfn 09-61877335

Marja Piiroinen-Honkanen, Valvira
honkaset@suomi24.fi
Tfn 0400 604 629

Tarja Soiniola, Finska Litteratursällskapet
tarja.soiniola@finlit.fi
Tfn 040 538 5341

Petri Tanskanen, Arbetararkivet
petri.tanskanen@tyark.fi
Tfn 09-7743 1135, 040 455 6976

Mainokset