Merja Aartolahti, Helsingfors stadsarkiv
merja. aartolahti@hel.fi

Arto Alajoutsijärvi, Tjänstemannaarkivet
arto.alajoutsijarvi@th-arkisto.fi

Nelly Laitinen, Svenska litteratursällskapet i Finland
nelly.laitinen@sls.fi

Marja Piiroinen-Honkanen, Valvira
marja.piiroinen-honkanen@valvira.fi

Arja Rantanen, ordf., Riksarkivet
arja.rantanen@arkisto.fi

Tarja Soiniola
, Finska litteratursällskapet
tarja.soiniola@finlit.fi

Pirkko Taskinen, Finnish Business Archive Association
Pirkko.Taskinen@valtori.fi