Merja Aartolahti, Helsingin kaupunginarkisto
merja.aartolahti@hel.fi

Arto Alajoutsijärvi, Toimihenkilöarkisto
arto.alajoutsijarvi@th-arkisto.fi

Nelly Laitinen, Svenska litteratursällskapet i Finland
nelly.laitinen@sls.fi

Marja Piiroinen-Honkanen, Valvira
marja.piiroinen-honkanen@valvira.fi

Arja Rantanen, pj. Kansallisarkisto
arja.rantanen@arkisto.fi

Tarja Soiniola, Suomalaisen kirjallisuuden seura
tarja.soiniola@finlit.fi

Pirkko Taskinen, Liikearkisto-yhdistys
Pirkko.Taskinen@valtori.fi