Merja Aartolahti, Helsingin kaupunginarkisto
merja.aartolahti@hel.fi
puh. 09-310 43567

Arto Alajoutsijärvi, Toimihenkilöarkisto
arto.alajoutsijarvi@th-arkisto.fi

Pertti Hakala, pj. Kansallisarkisto
pertti.hakala@arkisto.fi
puh. 0295 33 7014

Nelly Laitinen, Svenska litteratursällskapet i Finland
nelly.laitinen@sls.fi
Tfn 09-61877335

Marja Piiroinen-Honkanen, Valvira
marja.piiroinen-honkanen@valvira.fi
puh. 0400 604 629

Tarja Soiniola, Suomalaisen kirjallisuuden seura
tarja.soiniola@finlit.fi
puh. 040 538 5341

Pirkko Taskinen, Liikearkisto-yhdistys
Pirkko.Taskinen@valtori.fi