Egna informationskanaler
Varje arkiv ansvarar för sin egen information om evenemangen på Arkivens dag. Arbetsgruppen utarbetar årligen ett pressmeddelande om vinnaren av Årets arkivgärning.

Hemsidan
Skicka information om dagens evenemang för hemsidan inom oktober till adressen nelly.laitinen@sls.fi

Tidigare vinnare av Årets arkivgärning

Nordisk Arkivportal