Omat tiedotuskanavat
Jokainen arkisto vastaa itse oman tapahtumansa tiedotuksesta. Työryhmä valmistelee vuosittain medialle tiedotteen Vuoden arkistoteko -voittajasta.

Tapahtuman kotisivut
Lähetä tiedot Arkistojen päivän tapahtumista kotisivua varten lokakuun loppuun mennessä osoitteella nelly.laitinen@sls.fi

Aikaisemmat Vuoden arkistoteko -palkinnot

Nordisk Arkivportal