Palkinnonsaajat 2020:

voittajat 2019

Palkinnonsaajat 2019:
Vasemmalta: Työväen arkiston johtaja Petri Tanskanen, tutkija Mikko Kosunen ja tutkija Marjaliisa Hentilä (Vuoden arkistoteko) sekä KAM-juridiikkaryhmän edustajat Juha Henriksson ja Jonas Lång (kunniamaininta). Kuva: Pirkko Taskinen

neljavoittajaa

Palkinnonsaajat 2018:
Vasemmalta: Antti Virrankoski, Joni Krekola ja Jari Suutari Eduskunnan kirjastosta sekä kunniamaininnan saaneen projektin edustaja Jussi Jääskeläinen Helsingin kaupunginarkistosta. Kuva: Pekka Anttonen.