Årets arkivgärning

SLS_445_SLS_445_13

Sedan 2004 har vi i Finland valt ut och premierat Årets arkivgärning. Med kampanjen vill vi lyfta fram handlingar som är av vikt för arkiven och belöna aktivitet, goda idéer och konkret arkivarbete. Vi önskar ett livligt deltagande och rikligt med tips om betydelsefulla och viktiga arkivgärningar, också med tanke på eventuella hedersomnämnanden. Också små men goda prestationer är värda att nämnas!

Påverka och kom med ett förslag! Det kan gälla personer eller grupper, som under senaste år exempelvis:

• överlåtit betydelsefullt arkivmaterial
• arrangerat ett intressant arkivrelaterat evenemang
• utvecklat metoder inom arkivsektorn
• befrämjat användningen av arkivmaterial
• befrämjat arkivvetenskaplig forskning eller utbildning
• gjort arkivbranschen känd på något annat sätt

För att underlätta inlämnandet av förslag finns en färdig blankett som kan skrivas ut via länken nere på sidan.

Valet offentliggörs på Arkivföreningens höstseminarium i Helsingfors.

Förslag med motiveringar kan sändas till  Pertti Hakala
Riksarkivet
pertti.hakala@arkisto.fi

före den 16 oktober 2020.

Tidigare vinnare av Årets arkivgärning

Blankett för inlämnande av förslag till Årets arkivgärning

Klicka här för att se vem som vann Årets arkivgärning 2020!

Foto: Maximilian Stejskal 1932. SLS 445. Svenska litteratursällskapet i Finland.