sls1432_1848

Foto: Ida Malmberg 1925. SLS 1432. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Det gemensamma nordiska temat för Arkivens dag 2021 är Barn i arkivet.

Temat för Arkivens dag kan tolkas fritt och anpassas till de egna möjligheterna. Bara fantasin sätter gränserna!

Tidigare teman
1998
 Arkivens Dag
1999 Människor i sekelsiftet
2000 Skola, folkbildning, utbildning
2001 Kärlek i arkiven
2002 Skandaler
2003 Idrott, kultur och hälsa
2004 Offentliga platser
2005 Identitet
2006 Demokrati och/eller invandrare
2007 Människan i arkivet
2008 Bilden i förändring
2009 Glömska
2010 Väder och klimat
2011 Öppenhet
2012 Form och format
2013 En resa i arkiven
2014 Känslor
2015 Gränslöst
2016 Yttrandefrihet
2017 Finland 100
2018 Arkiven, vårt gemensamma kulturarv
2019 Gömt eller glömt
2020 Epidemier