sls1432_1848

Foto: Ida Malmberg 1925. SLS 1432. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Temat för Arkivens dag 2020,  är Epidemier.

Temat för Arkivens dag kan tolkas fritt och anpassas till de egna möjligheterna. Bara fantasin sätter gränserna!

Tidigare teman
1998
 Arkivens Dag
1999 Människor i sekelsiftet
2000 Skola, folkbildning, utbildning
2001 Kärlek i arkiven
2002 Skandaler
2003 Idrott, kultur och hälsa
2004 Offentliga platser
2005 Identitet
2006 Demokrati och/eller invandrare
2007 Människan i arkivet
2008 Bilden i förändring
2009 Glömska
2010 Väder och klimat
2011 Öppenhet
2012 Form och format
2013 En resa i arkiven
2014 Känslor
2015 Gränslöst
2016 Yttrandefrihet
2017 Finland 100
2018 Arkiven, vårt gemensamma kulturarv
2019 Gömt eller glömt